Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
09.10.2020 Zmluva o dielo č. 20201008 Cena podľa zmluvy

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Poša

Martin Zeleňák – STRECHSTAV