Koledovanie Dobrá novina 2021

Naša farnosť sa aj tento rok zapojí do koledníckej akcie Dobrá novina. Koledovanie je spojené s verejnou zbierkou na podporu núdznych v Afrike. Prispieť do zbierky môžete v chráme po sv. liturgiách od 26.12.2021 do 02.01.2022, alebo bankovým prevodom na účet Dobrej noviny SK77 1100 0000 0029 4045 7894 www.dobranovina.sk/podporim/.