Prehľad online bohoslužieb Prešovskej metropolie

V súvislosti s opatreniami pandémie koronavírusu vám ponúkame prehľad gréckokatolíckych bohoslužieb z najvýznamnejších miest Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui iuris na Slovensku, ktoré môžete pravidelne sledovať online. Bohoslužby sú zoradené podľa času a dní v týždni.

Litmanová / Hora Zvir

Pondelok – Piatok
07.00 hod.: (2.4.; Pi) Cárske časy
08.50 hod.: (Po, Ut, St,Št) 3. Hodinka
09.00 hod.: (Po, Ut, Št) Moleben, (St, Pi) Krížová cesta
10.30 hod.: (Po, Ut, St, Št) Svätá liturgia
11.30 hod.: (Ut,St) Moleben,(Št)Adorácia,(Pi) Panychída
15.00 hod.: Korunka Božieho milosrdenstva
15.15 hod.: (Po, Ut, St, Št) 9. hodinka
15.30 hod.: (Št) Večiereň s Liturgiou Bazila Veľkého, (Ut,St) Liturgia VPD (Pi) Večiereň s uložením plaščenice do hrobu 
20.00 hod.: Ruženec za ochranu našej krajiny
20.30 hod.: (Št) Utiereň – Strasti
Sobota
08.00 hod.: Jeruzalemská utiereň
10.30 hod.: Svätá liturgia
15.00 hod.: Korunka Božieho milosrdenstva
15.15 hod.: 9. hodinka
15.30 hod.: Večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého
20.00 hod.: Ruženec za ochranu našej krajiny
24.00 hod.: Nadhrobná polnočnica
Nedeľa
05.00 hod.: Utiereň Vzkriesenia
05.30 hod.: Svätá liturgia
10.30 hod.: Svätá liturgia
15.00 hod.: Korunka Božieho milosrdenstva
15.15 hod.: Večiereň
20.00 hod.: Ruženec za ochranu našej krajiny

Prešov / Katedrála

Pondelok – Piatok
07.00 hod.: (Po, Ut, St) Utiereň
16.30 hod.: (Po, Ut, St) Liturgia VPD
Veľký štvrtok :
09:00 hod.: sv. liturgia s posvätením myra
16:30 hod. liturgia sv. Bazila Veľkého s večierňou (sl.), po jej skončení Strasti – utiereň(sl.)
Veľký piatok:
08:00 hod. Kráľovské hodinky (sl.)
15:00 hod. Večiereň s uložením plaščenice do hrobu (sl.).
Sobota
07.00 hod.: Jeruzalemská utiereň
16:30 hod.: liturgia sv. Bazila Veľkého s večierňou (sl.)
Nedeľa
07.00 hod.: Utiereň vzkriesenia (csl.)
08.00 hod.: archijerejská sv. liturgia a posvätenie jedál (sl.)
10.00 hod.: Svätá liturgia
11.45 hod.: Svätá liturgia
17.00 hod.: Večiereň
18.00 hod.: Svätá liturgia

Ľutina / Bazilika

Pondelok – Piatok
10.00 hod.: (Po,Ut, St, Št) 3 a 6 hodinka, (Pi) Cárske časy
14.00 hod.: Vyloženie Najsvätejšiej Eucharistie
15.00 hod.: (Po, Ut, St)Korunka Božieho milosrdenstva,               Eucharistická pobožnosť s požehnaním
15.00 hod.: (Pi) Večiereň s uložením plaščenice, po adorácia až do 22.00hod.
17.30 hod.: (Po, Ut, St, Št) Akatist
18.00 hod.: (Po, Ut, St) Liturgia VPD; (Št,)Večiereň s Liturgiou Bazila Veľkého
21.00 hod.: (Št) Utiereň – strasti
Sobota
10.00 hod.: Jeruzalemská utiereň
18.00 hod.: Večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého
23.00 hod.: Nadhrobná polnočnica
Nedeľa
05.00 hod.: Utiereň vzkriesenia
06.00 hod.: Svätá liturgia
10.00 hod.: Svätá liturgia
17.00 hod.: Svätá liturgia
18.00 hod.: Večiereň

Michalovce / Bazilika

https://www.youtube.com/watch?v=k7t_VuAHotQ

Pondelok – Piatok
8.00 hod.: (Po, Ut, St) Liturgia VPD, (Št) Večiereň s Liturgiou sv. Bazila Veľkého
Veľký piatok:
08.00 hod.: Kráľovské hodinky
17.00 hod.: Večiereň s uložením plaščenice

Sobota Veľká sobota:
09.15 hod.: Prednáška
09.30 hod.: Jeruzalemská utiereň
17.00 hod.: Večiereň s liturgiou Bazila Veľkého
Nedeľa  
05.00 hod.: Utiereň vzkriesenia
08.00 hod.: Sv. liturgia
09.30 hod.: Sv. liturgia
17.00 hod.: Večiereň vzkriesenia

Košice / Katedrála

Pondelok – Piatok
07.00 hod.: (Po, Ut, St, Št) Utiereň
12.00 hod.: (Po, Ut, St) 6 hodinka
17.00 hod.: (Po, Ut, St) Liturgia VPD  
17.00 hod.: (Št) sv. liturgia Bazila Veľkého s večierňou
Veľký Piatok 
07:30 hod.: 1. čas kráľovských hodiniek
08:00 hod.: utiereň – strasti
10:00 hod.: 3. čas kráľovských hodiniek (Maď.)
15:30 hod.: veľká večiereň s uložením plaščenice do hrobu
17:30 -19:30 hod.: poklona pri Božom hrobe
20:00 hod.: apoštolát modlitby pri Božom hrobe
Sobota  
08:00 hod.: Jeruzalemská nadhrobná utiereň
11:00 -16:00 hod.: poklona pri Božom hrobe
17:00 hod.: sv. liturgia Bazila Veľkého s večierňou  
Nedeľa  
05:00 hod.: utiereň vzkriesenia, svätenie jedál
09:00 hod.: archijerejská sv. liturgia (csl), svätenie jedál
10:30 hod.: sv. liturgia, svätenie jedál
17:00 hod.: paschálna večiereň
18:00 hod.: sv. liturgia

Klokočov

https://www.youtube.com/watch?v=uOcAoUrkQ28

Pondelok – Piatok
17.00 hod.: (Po, Ut, St, Št) Svätá liturgia,
Veľký Piatok
08.00 hod.: Cárske časy
15.00 hod.: Večiereň s uložením plaščenice

 
Sobota
15.00 hod.: Svätá liturgia
Nedeľa
07.00 hod.: Utiereň vzkriesenia
10.00 hod.: Svätá liturgia
14.00 hod.: Večiereň

Bratislava / Katedrála

https://www.youtube.com/channel/UC3TLgzsBUTGbCrD1R-u0QmA/live

Pondelok – Piatok
17.00 hod.: (Po, Ut, St) Liturgia VPD, (Št) Sv. liturgia sv. Bazila Veľkého s večierňou
Veľký Piatok
06:00 hod.: Sväté STRASTI
09:00 hod.: Kráľovské hodinky
16:00 hod.: Večiereň s uložením plaščenice
Sobota  
08:00 hod.: Jeruzalemská nadhrobná utiereň
16:00 hod.: Sv. liturgia sv. Bazila s večierňou  
Nedeľa
00:00 hod.: NADHROBNÁ POLNOČNICA s čítaním Skutkov sv. apoštolov
06:00 hod.: Utiereň VZKRIESENIA (cirkevnoslovanská)
09:00 hod.: Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
10:30 hod.: Sv. liturgia (slovenská)
17:00 hod.: Veľkopôstna večiereň (slovenská)