Oznam o úmrtí o. Dávida Zorvana

V nádeji na večný život odovzdal svoju dušu Stvoriteľovi syn o. Emila Zorvana, o. Dávid Zorvan, vo veku 46 rokov a v 23. roku kňazskej služby.

Pohrebné obrady budú vo štvrtok 29.04.2021 a v piatok 30.04.2021 v gréckokatolíckom chráme v Slanskom Novom Meste.

Štvrtok 29.4.2021

od 14,00 do 21,00 h – možnosť osobnej modlitby pri zosnulom

16,00 – modlitba mladých

17,00 – sv. liturgia SL s parastasom (liturg. rúcho svetlé)

20,00 – modlitba neokatechumenátneho spoločenstva

Piatok 30.4.2021

8,00 – modlitba posv. ruženca; 1. a 3. hodinka

9,30 – archijerejská sv. liturgia SL (liturg. rúcho svetlé)

            kňazský pohreb

            uloženie do hrobu v areáli chrámu v Slanskom Novom Meste

S ohľadom na protipandemické opatrenia v rámci znenia Vyhlášky 196/2021 V. v. SR zo dňa 26.4.2021 majú všetci účastníci v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 12 hodín. Zároveň vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia bude možný len s náležite prekrytými hornými dýchacími cestami.

Priamy prenos z pohrebných obradov v piatok 30.4.2021 bude vysielaný na youtube kanáli Eparchia Košice: https://www.youtube.com/user/GRKATKE