Oznamy

* Vzhľadom na Uznesenie vlády Slovenskej republiky z 22. októbra 2020, ktoré obmedzuje slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 24. októbra 2020 do 1. novembra 2020, bude na dané obdobie pozastavené verejné slávenie bohoslužieb, v súčasnosti obmedzené na 6 osôb. Výnimku z obmedzenia má však aj naďalej pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva a krst. Tieto obrady sa môžu verejne sláviť podľa doteraz platných pravidiel.

Z týchto dôvodov sa nebudú konať od 24.10. verejné sv. liturgie. Sväté liturgie s intenciami, ktoré ste nahlásili budem denne sláviť súkromne podľa vyhláseného liturgického poriadku.
V záujme zastavenia šírenia korona vírusu naši vladykovia, po porade s odborníkmi lekárskej vedy pre túto oblasť, odporúčajú všetkým nám, aby sme sa nechali otestovať, a napomohli tak spoločnému dobru.

* Odporúčame veriacim online prenosy, resp. priame prenosy svätých liturgií a svätých omší hlavne v Televízii Logos a Zemplín (www.grkat.tv, www.zemplin.tv), TV Lux, Rádio Lumen, RTVS – televízia a rozhlas.

* Časopis:
Slovo predplatné na rok 2021 – 16 € do 23. novembra 2020
Misionár predplatné na rok 2021 – 13 € do 13. novembra 2020

* 02.11. – Pamiatka zosnulých – možnosť obnovy panychíd za blízkych zosnulých.

* Kto si želá posvätenie pomníka nech to nahlási cez telefón.